Rømningsbeslag

Bygningsforskriftene har klare regler rundt rømningssituasjoner.

Vi er Segura AS

Rømningsbeslag

Bygningsforskriftene har klare regler rundt rømningssituasjoner. Det skal være sikkert og enkelt å komme seg ut av bygg i en brann eller rømningssituasjon. Dette skal også kombineres med sikkerhet slik at det ikke blir lett å bryte seg inn i samme bygg.

Segura AS kan tilby løsninger som dekker alle krav samtidig som sikkerhet ivaretas på en god måte.